Chính sách hoàn tiền

Chogiare là một thị trường có người mua và người bán. Các quy tắc hoàn tiền này được tạo ra với sự lưu ý đến sự bảo vệ của cả người mua và người bán và áp dụng cho cả người mua và người bán.

Xin lưu ý rằng không giống như hàng hóa vật chất, hàng hóa kỹ thuật số không thể trả lại. Bởi vì điều này có các quy tắc khác nhau để hoàn tiền cho hàng hóa kỹ thuật số.

Khi yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng thực hiện bằng cách sử dụng nút "yêu cầu hoàn tiền" bên dưới đơn đặt hàng trên trong trang giao dịch của bạn. Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể hoàn lại tiền khi có nút "Yêu cầu hoàn tiền" tùy vào chuyên mục của mặt hàng mà thời gian sẽ thay đổi từ 7 ngày trở lên. Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền một lần, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn gửi bất kỳ thông tin cần thiết nào. Trước tiên, hãy luôn liên hệ với người bán trước khi yêu cầu hoàn lại tiền.

Yêu cầu hoàn lại tiền

Bạn có quyền được hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

Bạn đã mua cùng một mặt hàng hai lần.
Nếu bạn vô tình mua cùng một mặt hàng hai lần, chúng tôi rất sẵn lòng hoàn lại tiền cho một giao dịch mua trùng lặp.

Mặt hàng không hoạt động như quảng cáo
Nếu một mặt hàng có vấn đề kỹ thuật, trước tiên bạn nên liên hệ với người bán. Người bán sẽ có thể giải quyết vấn đề. Nếu không đúng như vậy, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền nếu vấn đề là do lỗi của chính mặt hàng đó chứ không phải do môi trường sử dụng mặt hàng đó. Khi yêu cầu hoàn tiền, điều rất quan trọng là phải cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết về vấn đề. Điều này bao gồm mô tả rõ ràng về bản thân vấn đề và bất kỳ lỗi nào được hiển thị. Yêu cầu hoàn lại tiền có mô tả chung chung, chẳng hạn như "Không hoạt động", sẽ không được hoàn lại.

Chogiare và người bán phải hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

  • Bạn chưa cung cấp đủ thông tin để xác định lý do tại sao bạn có quyền được hoàn lại tiền.
  • Bạn không có kiến thức để sử dụng mặt hàng.
  • Mặt hàng đã mua không hoạt động do định cấu hình sai hoặc thiết lập không được hỗ trợ trong môi trường người mua.
  • Bạn không thể truy cập mặt hàng đó nữa vì mặt hàng không còn có sẵn trên nền tảng của chúng tôi.
  • Mặt hàng không đáp ứng được mong đợi của bạn hoặc bạn không muốn nó nữa.
  • Hoàn lại tiền được yêu cầu sau đó 30 ngày sau khi mua hàng.

Tranh chấp yêu cầu hoàn lại tiền

Nếu yêu cầu hoàn lại tiền của bạn bị người bán từ chối và bạn cho rằng mình có quyền được hoàn tiền vì một trong những lý do đã đề cập ở trên, bạn có thể tranh chấp quyết định của người bán. Khi gửi tranh chấp, vui lòng đảm bảo bạn đưa ra mô tả chi tiết về tình huống và trong trường hợp lỗi kỹ thuật của sản phẩm đã mua, mô tả chi tiết về lỗi đó.