Tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho người bán là bao nhiêu?

Tùy vào chuyên mục mà bạn bán tỉ lệ chia sẻ doanh thu sẽ giao động từ 5% -> 30%. Muốn biết chính xác bạn vào phần chỉnh sửa mặt hàng dòng chữ chú thích nhỏ dưới giá tiền sẽ ghi số tiền mà bạn nhận được.

Số tiền bị chia sẻ doanh thu sẽ sử dụng để phát triển cộng đồng, duy trì đội ngũ kĩ thuật – hỗ trợ khách hàng, duy trì server, cung cấp đường truyền, cở sở hạ tầng, chi trả cho phí dịch vụ cho ngân hàng và bên cung cấp dịch vụ thanh toán...